Eva Sternbergs Blogg                                                                               

 
 
 
 

Om Eva Sternberg

Eva intervjuad av Karin Bengtsson - Intervjudatum 2002-09-09

Vem är Eva Sternberg?
Eva Sternberg är i grunden ledarskapslärare och språkvetare.
Eva har sedan länge arbetat med ledarträning på flera av de stora företagen och är en av initiativtagarna till Kvinnor Kan.
Hon har sedan drygt tio år tillbaka arbetat med att introducera Murray Bowens familjesystemteori i Sverige.
Trots ett motstånd, som bland annat grundat sig på att teorin hävdar att vi är mer styrda av familjen än vi tror, har hon under årens lopp fortsatt att föra ut teorin.
Bakgrunden till detta är hennes fasta övertygelse om att teorin är ett bra verktyg för människor för att kunna hantera sina liv. Eva Sternberg är en mycket uppskattad föreläsare, orädd och följer sin egen väg utan att ge upp för motståndet.

Om sig själv
Brukar presentera sig som storasyster, sextiotre år och gift, vilket hon tycker ger rätt mycket information.

Således född 1939, som nr ett av tre syskon. Var från början vänsterhänt men omgjord till högerhänt. Dessutom vindögd och tvingades använda kåpa för ena ögat i uppväxten. Detta har kraftig påverkat hennes hjärna och därmed hennes sätt att förhålla sig till världen.
Redan i tidiga år intresserad av språk och hade språkskola hemma för grannbarnen. Utvecklat ett stort intresse för grammatiska system och tränade sig även under denna tid till att bli en duktig pedagog.

I sitt liv har hon alltid drivits av sin önskan att förstå hur saker och ting hänger ihop, och sin egen del i helheten.

Om Bowens teori och hur engagemanget för teorin startade
Redan i mitten av 70 talet kom Eva Sternberg i kontakt med Bowens teori. Hon träffade en släkting till maken i USA, som hade genomgått ett program för alkoholister enligt Minnesotamodellen. I samband med detta hade hon gjort ett genogram, dvs. en släktkarta, som bland annat tydligt åskådliggjorde de många alkoholister som fanns i systemet. Eva Sternberg tänkte på sin egen släkt och att det fanns samma drag i denna. Hon började läsa den bakomliggande teorin ” Family therapy in clinical practice ” av Murray Bowen och blev mycket intresserad. Hon förstod att i teorin fanns en bakomliggande grammatik för livet, som inte bara var tillämpbar på familjer med alkoholister, utan på alla familjer.

Om det var så att hon hade hittat en grundläggande grammatik som kunde appliceras på många skeenden i livet, ville hon ägna sig åt detta och föra ut kunskapen till andra människor.

Det första hon gjorde var att läsa teorin och försöka sätta in den i sitt eget liv. Stämde grammatiken eller fanns det för många undantag?

Fortsättningen...
Efter att ha läst det som skrivits om Bowens teori och undersökt i sitt eget liv och familjesystem om det hon läst stämde, kände Eva Sternberg att detta var en mycket praktiskt användbar metod. Teorin bestod av en flera grundstenar där en del var förhållandevis lätta att lära sig.

Bara att lära sig förstå sin syskonpositions betydelse för det egna livet, kan innebära en ökad möjlighet att hantera livet. Man har lättare att förstå känslor som väcks hos en själv och sina syskon och har därmed lättare att hantera dem.
Man blir mindre styrd av sina känslor.

Genom att förstå de drivkrafter som finns i livet är det också lättare att lära sig skilja på det som går att påverka och det som är omöjligt att påverka. Därmed kan man låta bli att försöka ändra på saker som inte går att ändra på och i stället fokusera på det som fungerar bra.

Den nyfunna kunskapen om att detta var en användbar metod gjorde att hon ville föra ut den till andra människor. Eftersom hon alltid har varit en handlingskraftig person satte hon in en annons i Göteborgsposten om att hon skulle hålla föreläsningar om Bowens teori. Detta var exakt för tolv år sedan.

Motståndet
Motståndet mot föreläsningarna var överraskande stort. Hon kritiserades i Göteborgspostens ledare och vid den tredje föreläsningen demonstrerade personer utanför med plakat. Detta gjorde att hon fick upphöra med föreläsningen.
Den kraftfulla reaktionen mot föreläsningarna gjorde att hon kände att hon hade träffat en kraftfull åder, där trycket var så stort att det sprutade rakt upp i ansiktet på henne. Det fanns en laddning och en intensitet som utlöstes av hennes föreläsningar om teorin.
Denna reflexion gjorde att hon kände att det hon hade påbörjat var viktigt att fortsätta med.
Hon har aldrig låtit sig hindrats av motstånd eller att människor tar avstånd för henne. Hennes erfarenhet är att saker och ting brukar lägga sig, men hon är också övertygad om att Bowens teori är så bra att den skulle ta sig fram på egen hand.

Om att se helheten
Om man kan se hur komplexa system är förstår man att enkla lösningar ofta inte är möjliga. Enkla åtgärder innebär ofta att nya problem dyker upp som man inte vet hur man skall hantera. Vi fokuserar gärna på små detaljer utan att se helheten. Eva Sternberg pratar om flugskitsyndromet, som innebär att man fokuserar på den enda lilla svarta fläck som finns på fönsterrutan. Man putsar och putsar på denna lilla fläck och ser inte hela fönsterrutan. Ofta är den lilla, lilla fläcken helt utan intresse i helheten.

Om vikten att ha kontakt med sin ursprungsfamilj
När Eva Sternberg träffar unga människor som har problem i sina relationer ger hon dem rådet att söka sig tillbaka till sina ursprungsfamiljer. När man får denna kontakt med sina närmaste blir man känslomässigt lugnare, och detta gör att man lättare kan hantera sin nuvarande relation.

Om varför människor söker nya relationer
Eva Sternberg menar att grunden är det tryck som finns i den ursprungliga parrelationen. Om trycket är högt försöker man lösa det genom att hitta en ny partner och lämna den ursprungliga relationen.
Eva Sternberg menar att det är viktigare att förstå vad detta tryck beror på, och se sin egen del än att försöka lösa det genom att träffa någon ny. Hon menar att Bowens teori ger verktyg att förstå familjesystemet man befinner sig i och sin egen roll, vilket ökar möjligheten att hantera starka känslor, vilket minska trycket i systemet.

Om sambandet mellan kropp och själ
På Bowen Family Centre i Georgetown, Washington, USA finns människor som sysslar med olika aspekter av teorin. Eva Sternberg har tät kontakt med centret i USA och hennes handledare där har i många år arbetat med biofeedbackmetoder i kombination med Bowens teori. Genom att studera hjärnvågor och kroppens fysiologi i samspel med familjesystemet, kan man mycket lätt förstå samspelet mellan sociala, psykologiska och biologiska faktorer.

Vi experimenterar med våra uppväxande släkten
Eva Sternberg är mycket kritisk mot samhällsutvecklingen, och menar att vi i Sverige experimenterar med barn på ett sätt som man inte skulle tillåta med djur. Vilka konsekvenser får det att man i dag på ett tidigt stadium skiljer barnet från ursprungsfamiljen? Det lilla barnet behöver vara i sin ursprungsfamilj för att lära sig att kunna hantera och förhålla sig till världen. Eva Sternberg menar att vi kan se den negativa påverkan som finns bland annat genom att nivån i språkförståelsen hos små barn minskat.
Men det är svårt att få en förändring eftersom vi inte vill veta konsekvenserna av vårt samhällssystem eftersom det då kommer att krävas stora samhällsförändringar.

Om kvinnornas arbete i hemmet respektive arbetslivet
Eva Sternberg poängterar kvinnornas betydelse i barnalstrandet (reproduktionen), och menar att det är ett viktigt arbete att ta hand om det uppväxande släktet eftersom det är vår framtid. Problemet är att samhället har prioriterat yrkesarbete och betraktat hemarbetet och det reproduktiva arbetet som värdelöst. Eftersom mödrar inte har velat att deras döttrar skall hamna i en position där deras insatser är värdelösa har de uppmuntrat dem att utbilda sig, vilket är förståeligt. Detta har inneburit att både män och kvinnor och barn är borta från hemmen på dagarna, och kommer hem på kvällarna utpumpade för att äta och sova. Vi har skapat ett samhälle som går tvärsemot biologin och evolutionen, vilket har inneburit bland annat att unga kvinnor föder allt färre barn allt senare i livet.
Eva Sternberg menar att kvinnor borde ha allierat sig med varandra och gjort motstånd mot synen på att arbetet med att föda barn och fostra dem är värdelöst. I ett samhälle där sådana saker är värdefulla kan både kvinnor och män engagera sig i hemmet och barnen.
Om hemmen fungerar får vi även ett fungerande samhälle. Utan förankringen i våra familjer och våra hem är vi som växter med avklippta rötter.

Om klasskillnader och integrering av invandrare
Genom att förstå sitt eget system kan man också förstå andras. Det finns mer som förenar oss människor än som skiljer oss åt. Detta gör att vi lättare kan förstå även människor från andra kulturer, vilket underlättar en integration och förhindrar en segregering. Att dela upp oss i ”vi och dem” är livsfarligt i ett samhälle.
Vi har skapat ett samhälle som vill befria kvinnor och män på bekostnad av barnen. I vårt samhälle försöker vi eftersträva det levnadssätt som överklassen haft – barnen passas av andra och vi är i behov av människor som är underställda oss och passar upp oss. En roll som ofta våra invandrare får.

Om framtiden och den äldre generationens egoism
Redan 1977 räknade Eva Sternberg ut att vårt ATP system aldrig skulle kunna fungera, eftersom det skulle innebära alltför stora uppoffringar för de unga som skulle försörja de äldre.
Det skulle i praktiken innebära så stora försörjningsbördor att de unga skulle vara tvungna att avstå från att skaffa barn. Hon skrev en bok om detta och en kritiker skrev: ” Hur kan Nordstedts ge ut en bok av en människa som ej tror på ATP”.
Men, menar Eva Sternberg, barnen är viktiga för hela samhället och det är därför viktigt att den äldre generationen avstår till förmån för de yngre. Hon är oerhört kritisk mot dem i den äldre generationen som satsar mer på sig själva än på sina barn. Det är bättre att vara generös mot barnen när de är i en ålder då de skall föda och fostra barn än att låta dem ärva en gång när de är äldre och inte behöver pengarna lika bra. När man tillhör den äldre generationen är det viktigt att inse sin makt över de yngre bara genom att man finns till, och Eva Sternbergs råd till den äldre generationen är att vara generös med pengar, och tycka om sina barns partners. Dessutom skall man i mesta möjliga mån hålla sig själv tillbaka och försöka hålla sig lugn.

Om det goda livet
Basen för Det Goda livet är att man inte har fler utgifter än intäkter och att man har basala behov som föda och tak över huvudet uppfyllda. Därefter är förutsättningar för Det goda livet att man förstår sig själv. Genom att förstå sig själv och sin del i det som händer har man lättare att förhålla sig till det som händer. Därigenom kan man lättare lämna saker bakom sig, men också minnas hur det varit.

Det är också lättare att hantera starka känslor och kunna hålla sig neutral i olika livssituationer.
Kunskapen om att vi är dödliga är också viktig. Eva Sternberg själv försöker varje kväll tänka igenom om hon levat den dag som gått, på det sätt hon hade velat, om hon vetat att det var hennes sista dag. Det ger perspektiv att veta att man är en i en kedja av generationer, och att det kommer en ny generation efter en själv som kan fortsätta det man själv inte hinner göra under den korta tid man har tilldelat sig.

 
 
 
 
 
  << Förra månaden      
Oktober 2018
Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

______SÖK I ARKIVET

AVANCERAD SÖKNING >>

______INNEHÅLL

 
   
Föregående sida
 
 
     
 
 
 
  Eva Sternberg - Alveredsvägen 31 - 431 90 Mölndal/Sweden - Telefon: 031-40 33 40 - Mobil: 0705-40 62 37 E-post: info@evasternberg.com